HABER ARŞİVİ

Lütfen Bir Tarih Seçiniz

E-Bülten

İsim Email

Sitemizin yeniliklerinden haberdar olmak için bültenimize üye olabilirsiniz.

İstatistikler

  • Ziyaretçi Bugün462
  • Ziyaretçi Genel2.615.397
  • Bugün Gösterim475
  • Toplam Gösterim3.308.819
  • Online Sayısı6
Ömer Faruk Gergerlioğlu"Dilovası Meclis Araştırma Komisyonu Önerileri Ne Oldu?
Ömer Faruk Gergerlioğlu"Dilovası Meclis Araştırma Komisyonu Önerileri Ne Oldu?
29 Ağustos 2018 Çarşamba Saat: 10:57

Ömer Faruk Gergerlioğlu"Dilovası Meclis Araştırma Komisyonu Önerileri Ne Oldu?

HDP Kocaeli Milletvekilimiz ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu 2006 senesinde büyük umutlarla kurulan Dilovası Meclis Araştırma Komisyonun önerilerinin hayata geçirilip geçirilmediğini sormuştur.

Ömer Faruk Gergerlioğlu"Dilovası Meclis Araştırma Komisyonu Önerileri Ne Oldu?

HDP Kocaeli Milletvekilimiz ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu 2006 senesinde büyük umutlarla kurulan Dilovası Meclis Araştırma Komisyonun önerilerinin hayata geçirilip geçirilmediğini sormuştur.

mask
 

KANSERE BAĞLI ÖLÜMLER SANAYİ YÜZÜNDEN Mİ?

2006 senesinde 2 Kocaeli milletvekili ve 61 milletvekilinin Dilovasında kansere bağlı ölümler ile sanayi kuruluşlarının ürettiği atık maddeler arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığının ve işletmelerle ilgili kamu kurumlarının sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerinin belirlenmesi bölgedeki olumsuzlukların giderilebilmesi çevre ve halk sağlığı yönünden gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla bir Meclis araştırması yapılması istekleri üzerine kurulan araştırma komisyonu bir rapor hazırlamıştır. Komisyon bölgede de gerçekleşen toplantıları kamu ve özel sektör temsilcileri akademisyenler ile sivil toplum örgütlerinden elde ettiği bilgiler yaptığı yazışmalarla elde ettiği belgeler yerinde incelemeler ve alınan çeşitli örneklerin analizlerinden oluşan çalışmaları sonucunda tespit ettiği sorunları 29 maddede toplamıştır. ilk tespiti çevre ve insan sağlığı ile ilgili birincil ilke olan koruyucu önlemler alınması hususunun bu bölgedeki uygulamalarda göz ardı edildiği açıkça görülmektedir. olan komisyonun sorunlara yönelik çözüm önerilerinin gerçekleşmesi için en fazla 5 sene zaman vermiştir.

Halkın büyük umutlarıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ne yazık ki istenen sonuçları verememiştir. Komisyonun yoğun çalışmaları neticesinde sorunlar tespit edilmiş ve her soruna çeşitli çözüm önerileri getirilmiştir. Bugün halen çevre sorunları yaşayan şehrimizde komisyonun önerilerinin ne kadarı hayata geçirildiği büyük bir muammadır Bu belirsizliklerin cevaplarını arayan önerge ile vekilimiz siz değerli basın emekçilerinin desteğiyle konunun gündemden düşmesini engellemek istemektedir.

TBMM DILOVASI ARAŞTIRMA KOMISYONU RAPORUNDAN

Türkiyede geçmiş yıllardan beri özellikle arazi kullanım planlamasının ciddî bir şekilde yapılmadığını vurgulayarak bölgedeki kirlilik ve kaynakları hakkında bilgi vermiş bir vadi içinde hava kirlenmesi açısından seçilmiş en kötü nokta olduğunu burasının nasıl seçildiğine hayret ettiğini artık burada yeni sanayi kurulmasına müsaade edilmemesi ve mevcut sanayilerin de mutlaka atıksuyu az olan az kullanan ileri teknoloji çevre dostu teknolojileri kullanılmasına önem vermesi gerektiğini belirtmiş bölgede arıtma ve atık sularla ilgili yapılabilecekleri aktarmıştır.

MEHMET CAHIT TURHAN DÖNEMIN BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRÜ BUGÜNKÜ ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI

Karayolunun doğrudan çevresel etkileri alınması gereken önlemler ve yapılanlar hakkında bilgi vermiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda Dilovası beldesinde karayolunu kullanan araçlardan kaynaklanan emisyonlardan sadece azot oksitin sınır değerlere yaklaşabildiğini yörede hava kirliliğini oluşturan emisyonlarının yalnızca karayolu kaynaklı olmadığını Dilovası Beldesindeki yoğun sanayinin özellikle kimya demir-çelik ve enerji sektörünün söz konusu hava kirliliğine katkısının büyük olduğunu ve OSB kurulması için kendilerinden görüş istenmediğini ifade etmiştir.

PROF. DR. ONUR HAMZAOĞLU DÖNEMIN TIP FAKÜLTESI HALK SAĞLIĞI ANA BILIM DALI BAŞKANI BUGÜNKÜ HALKLARIN DEMOKRATIK KONGRESI HDK EŞ SÖZCÜSÜ

Dilovasında çevre kirliliği kaynakları ile ilgili gözlemleri sonucunda defin ruhsatları üzerinden bir ön rapor hazırladıkları ve 2004 yılı ölüm verilerini inceleyerek ölüm nedenlerine yönelik çalışma yaptıklarını belirtmiş çalışma sonuçlarını aktarmış ve öneri olarak: TÜBİTAKın ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünün yürütmüş olduğu çalışmanın bir an önce kamuoyuna açıklanması finansman yaratılarak ölümlerin il boyutunda saptanması nelerin insan sağlığına zararlı olup olmadığının ölçüm bile yapmadan tahmin etme şansına sahip olmak için sanayilerin hammadde ve proses verilerinin açıkça paylaşılması gerektiğini tehlike ve risk haritalarının hazırlanması ve izlenmesi gerektiğini Dilovası bölgesinin buradaki emisyon hacmini artıracak yeni kapasite artırımlarına kapanması gerektiğini solventin depolandığı alanların bu bölgeden başka yerlere taşınması yerleşim alanların çok çok uzağına alınması gerektiğini yedi tane özel limanın denetiminde kamusal bir denetim olmadığını ölçümlerin kamusal olarak yapılmadığını Dilovasındaki yerleşimlerin taşınması gerektiğini dolayısıyla esasen yerleşim yerini değiştirmek bir an için çözüm gibi gözükse de kirleticilerin kaynağı devam ettiği sürece Kocaeli ve çevresi dahil yer değiştirmenin bir çözüm olamayacağını çevreye yönelik olarak bugünkü mevzuat uygulanabilirse bunun takipçisi olunduğu kamu tarafından hissettirilirse bölgede bu boyuttaki sorunların çok önemli bir miktarda azalacağını gözlemlediğini bölgedeki Çevre İl Müdürlüğünün insan gücü ve teknoloji donanımı yönünden bir zafiyet içinde olduğunu bu bölgenin özelliklerine göre teknolojik donanıma kavuşturulması ve yetişmiş insan gücünün desteklenmesi gerektiğini Dioksinin furanın ölçümünün hâlâ Türkiyede yapılamadığını özellikle İZAYDAŞ için çok gerekli bir şey olduğunu geri kazanım için bir an önce faaliyete geçilmesi gerektiğini belirtmiştir

HDP KOCAELI MILLETVEKILIMIZ VE İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMISYONU ÜYESI DR. ÖMER FARUK GERGERLIOĞLU KONUYLA ILGILI ÖNERGESINDEKI BU SORULARA CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI SAYIN FUAT OKTAYIN CEVAP VERMESINI ISTEMIŞTIR:

SORULAR

Dilovasında çevrede kirletici olarak yaygın olarak bulunan Kurşun Cıva Kadmiyum Arsenik Krom indikatör olarak kullanılarak bir biyoizleme çalışması yönünde 2006 TBMM Dilovası Araştırma Komisyonu Raporunda  yapılan uyarıya uyulmuş mudur Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir 2006 TBMM Dilovası Araştırma Komisyonu Raporunda Dilovası Beldesi çevre kirliliği kaynaklı sağlık riskleri açısından Sağlık Bakanlığınca Pilot Bölge ilan edilmelidir. önerisi yerine getirilmiş midir Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir TÜBİTAK-MAM ve üniversiteler tarafından yapılan çalışmaların biyo-izleme ve gerekli diğer çalışmaların neticesine göre bölgenin tıbbi yönden afet bölgesi olarak ilan edilmesi hususu değerlendirilmelidir. önerisi yerine getirilmiş midir Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir Ayrıca bölgede diğer hastalıklar ve meslek hastalıklarının artıp artmadığı konusunda da kayıtlara dayalı bilgiye ulaşılamamıştır. Kanser aktif kayıt sistemine öncelikle Dilovasında olmak üzere Kocaeli İlinde ivedilikle başlanılmalıdır. Ön teşhis ve tedavi merkezi ile sağlık tarama merkezi ivedilikle kurulmalıdır. önerisine uyulmuş mudur Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir Dilovasında sanayicinin yeni sanayi tesisi kurmaya veya mevcut tesisindeki kapasiteyi arttırmaya yönelik talepleri dikkatle değerlendirilmeli ve mümkün olduğu ölçüde sınırlandırılmalıdır. önerisine uyulmuş mudur Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir Dilovası OSBdeki sanayi tesislerinden kaynaklanmakta olan emisyonların ölçülebilmesi için otomatik ölçme ve izleme sistemlerinin OSB Yönetimince kurulması veya kurdurulması ve işletilmesi gerekmektedir önerisine uyulmuş mudur Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir Hava Kalitesi İzleme İstasyonunun ölçüm sonuçları ile mevzuat gereği sürekli emisyon ölçüm cihazı bulundurması gereken tesislerin ölçüm sonuçları on-line olarak Kocaeli Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde kurulacak izleme merkezine iletilmelidir. önerisine uyulmuş mudur Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir Dilovası OSBden kaynaklanmakta olan evsel ve endüstriyel atık sularla yerleşim yerlerinin bir kısmını kapsayan evsel nitelikli atık sularının arıtılması planlanmaktadır. OSB Yönetimince Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi ivedilikle 2007 yılı sonu yaptırılmalıdır. önerisine uyulmuş mudur Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir Dil Deresinin ıslah çalışmaları DSİ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve OSB Yönetiminin iş birliği ile biran önce gerçekleştirilmelidir. Dereye yabancı maddelerin atılmasının önlenmesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonu ile Kocaeli Valiliği Belediyeler ve OSB Yönetimince sağlanmalıdır. önerisine uyulmuş mudur Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir Kocaeli Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün öncülüğünde Yeni Yıldız Mahallesi ile Fatih Mahallesinin kamulaştırma çalışması bir an önce tamamlanmalıdır önerisine uyulmuş mudur Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir Baca gazı arıtma ve toz tutma ünitelerinin kapasiteleri yetersiz olan Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğindeki-Sınır Değerini Sağlamayan tesislerin ivedilikle gerekli yatırımları yaparak baca gazı arıtma ve toz tutma kapasitelerini artırmaları gerekmektedir  önerisine uyulmuş mudur Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir Bölgedeki metal ve hurda ergiterek üretim yapan tesislerde bulunan radyasyon ölçüm sistemlerinin kullanımının tesis yönetimince yapılıyor olması cihazların kapatılması denetimlerin yetersiz olması yurtiçinden ve yurt dışından gelen hurdaların detektörlerden geçirilmeden işlenmesi riskini ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu sorunun önüne geçilebilmesi için radyasyon ölçüm sistemlerinin devlet tarafından işletilmesi ve yeterli sayıda eleman istihdam edilerek 24 saat kesintisiz denetimin sağlanması gerekmektedir. Gümrük kapılarında uygulanan sistem bölgede de uygulanmalıdır. Körfeze girmeden önce gemilerde ölçümler gerçekleştirilmelidir. Ayrıca yurt içinden ve yurt dışından gelen hurdalarda işlem yapan işletmelerin panel alması zorunlu hale getirilmelidir. önerisine uyulmuş mudur Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir Kocaeli İli I. Derece deprem kuşağında yer almaktadır. Bölgede meydana gelebilecek bir doğal afetin ve/veya endüstriyel kazanın oluşması durumunda bölgedeki can ve mal güvenliğinin tehdit edilebileceğinin yanı sıra büyük boyutta bir çevre kirliliğinin de ortaya çıkabileceği açıkça görülebilir önlem alınmalıdır  önerisine uyulmuş mudur Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir Bölgede faaliyet gösteren çok sayıdaki taş ocakları başta çevre kirliliği olmak üzere arazi bozulmalarına neden olmaktadır. Bölge için yeni maden arama ruhsatı taş ocakları da dahil olmak üzere verilmemelidir. İşletme süresi biten ocakların ruhsatlarının iptal edilerek kapatılması ve faaliyetin tamamlamasından sonra arazinin rehabilite edilmesi gerekmektedir önerisine uyulmuş mudur Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir Atık toplayan firmaların atıkları ne yaptığı tam bilinmemektedir. Bölgede ücret karşılığı atık toplayan firmaların Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği lisanslı olup olmadıklarının tespiti topladıkları atıkları ne şekilde bertaraf ettiklerinin takibi ve denetimi Kocaeli Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince titizlikle gerçekleştirilmelidir. önerisine uyulmuş mudur Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir Ancak bölgede yapılan incelemelerde işçi sağlığına yönelik işyeri denetimlerinin Dilovasının özelliği de dikkate alınarak sağlıklı ve planlı yapılmadığı denetimlerin evrak ve belge üzerinde yapıldığı ve işyeri havası ölçümlerinin de yapılmadığı tespit edilmiştir. Belli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz etkilenmeye neden olduğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin söz konusu olduğu kirlilik potansiyeli yüksek 34 işyerinde işçilerde sağlık gözetimi yapılmalıdır. 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 268. maddesi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince yetkili makamdan usulüne uygun gayri sıhhi müessese veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyerlerinin açılmaması çalıştırılmaması ve bu belgeleri olmayan işyerlerinin kapatılması gerekmektedir.  önerisine uyulmuş mudur Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir Dilovası OSB imar planlarının tamamının 2006 yılı sonuna kadar onaylanması beklenmekteydi bu beklenti karşılanmış mıdır Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir Dilovası OSBye ve yakın çevresine hizmet verecek bir tehlikeli atık yakma tesisi kurmak üzere Dilovası OSB Yönetimince Kocaeli Valiliği ile irtibata geçilmiş tesis yeri için Dilovası OSB sınırları içinde uygun yer aranması planlanmıştır. bu planlanma gerçekleştirilmiş midir Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir 2015 yılına kadar ihtiyacı karşılayacak bir atıksu arıtma tesisi inşa edilecek Dilovası OSB içinde ana kolektör sistemi kurulacak önerisine uyulmuş mudur Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir Rapora göre Dilovası Orgaize Sanayi Bölgesinde işletme belgesi alma zorunluluğu bulunan 116 işyerinin  65inin işletme belgesi bulunmamaktadır. 27.08.2018 itibariyle işletme belgesi olmayan iş yeri sayısı kaçtır Dilovası hastanesine yakın olan Kömür ocaklarından çıkan tozlarının bölge halkı ve hastalar üzerindeki etkileri araştırılmış mıdır OSBler üretim amaçlı kurulurken sadece nakil faaliyetlerinde kullanılan Kömürcüler OSBnin faaliyetleriyle ilgili bir işlem yapılmış mıdır Son 5 yıl içerisinde Dilovası ve çevresinde kansere yakalanan yurttaşların yıllara göre ayrılmış sayısı kaçtır Bu kanser vakalarının sanayi kuruluşlarıyla şehrin iç içe olmasından kaynaklandığı iddiası doğru mudur Son 5 yıl içerisinde Dilovasında kanser sonucu hayatını kaybeden yurttaş sayısı kaçtır Kanser sebebiyle hayatını kaybeden yurttaşların cinsiyetlerine göre bebek çocuk yetişkin ve yaşlı olarak ayrılmış sayısı nedir Çevreyi kirleten şirketlere son 5 yıl içerisinde ne kadar ceza kesilmiştir Cezaların caydırıcı olmadığı için kirliliğin önlemediği iddiası doğru mudur Bu iddia doğruysa hükümetin konuyla ilgili çalışmaları var mıdır Varsa bu çalışmalar nelerdir Denizde kömürden ve atıklardan kaynaklı çevre kirlilik ölçümleri yapılmış mıdır Bu ölçümler yapılmış ve olumsuz çıkmışsa halen başta çocuklar olmak üzere Dilovası halkımızın denize girmesine neden müsaade edilmektedir Yıllardır kömür tozundan en çok etkilendiği belirtilen Turgut Özal Mahallesi ve Kayapınar Mahallesinin korunması için hangi önlemler alınmıştır Erken tanı için bu mahallelerdeki yurttaşlar detaylı sağlık taramasından geçirilmiş midir?

Bugün Kocaeli

105 Okuma

Haber Yorumları ( 0 Adet)

Adınız :
E-mail Adresiniz :
Güvenlik Kodu Lütfen Resimdeki kodu yazınız
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Son Haberler

TBMM - Ömer Faruk Gergerlioğlu TV & 13. Bölüm

Basında Ben

TBMM - Ömer Faruk Gergerlioğlu TV & 13. Bölüm

TBMM - Ömer Faruk Gergerlioğlu TV & 13. Bölüm

Ölümünden 4 Gün Önce Kendi Cinayetini Yazdı!

Basında Ben

Ölümünden 4 Gün Önce Kendi Cinayetini Yazdı!

Ölümünden 4 Gün Önce Kendi Cinayetini Yazdı!

“Profesör pazarlarda domates satıyor”

Basında Ben

“Profesör pazarlarda domates satıyor”

“Profesör pazarlarda domates satıyor”

Dr. Gergerlioğlu: Çiftçi üzgün, çiftçi dertli, çiftçi borçlu!

Basında Ben

Dr. Gergerlioğlu: Çiftçi üzgün, çiftçi dertli, çiftçi borçlu!

Dr. Gergerlioğlu: Çiftçi üzgün, çiftçi dertli, çiftçi borçlu!

Gergerlioğlu'ndan İktidara Olay Yaratacak Sözler!

Basında Ben

Gergerlioğlu'ndan İktidara Olay Yaratacak Sözler!

Gergerlioğlu'ndan İktidara Olay Yaratacak Sözler!

TBMM - Yargının siyasallaşması çok vahim sonuçlar doğurmaktadır.

Basında Ben

TBMM - Yargının siyasallaşması çok vahim sonuçlar doğurmaktadır.

TBMM - Yargının siyasallaşması çok vahim sonuçlar doğurmaktadır.

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Çalışamayan gazeteci sayısı kaçtır?

Basında Ben

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Çalışamayan gazeteci sayısı kaçtır?

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Çalışamayan gazeteci sayısı kaçtır?

OHAL Komisyonu'nda bilgiler karıştı

Basında Ben

OHAL Komisyonu'nda bilgiler karıştı

OHAL Komisyonu'nda bilgiler karıştı

OHAL Komisyonu'nda skandal

Basında Ben

OHAL Komisyonu'nda skandal

OHAL Komisyonu'nda skandal

TBMM - Günümüzde yargı "Adalet devletin temelidir." demiyor "Siyasi kaygılarım devletin temelidir." diyor.

Basında Ben

TBMM - Günümüzde yargı "Adalet devletin temelidir." demiyor "Siyasi kaygılarım devletin temelidir." diyor.

TBMM - Günümüzde yargı "Adalet devletin temelidir." demiyor "Siyasi kaygılarım devletin temelidir." diyor.

 

Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu kişisel bloğu Tavsiye Formu

Bu Haberi Arkadaşınıza Önerin
İsminiz :
Email Adresiniz :
Arkadaşınızın İsmi :
Arkadaşınızın E-Mail Adresi :
Varsa Mesajınız
Güvenlik Kodu Lütfen Resimdeki kodu yazınız