TBMM - Hayvancılik ve tarım bitti..!

TBMM - Hayvancılik ve tarım bitti..!

9 Ocak 2019 Çarşamba Saat: 16:58

TBMM - Hayvancılik ve tarım bitti..!

TBMM - Hayvancılik ve tarım bitti..!

09 Ocak 2019

HDP GRUBU ADINA ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çiftçinin durumunu konuşuyoruz; çiftçi üzgün, çiftçi dertli, çiftçi borçlu. Çiftçi, 2017'de 85,5 milyar lira borçluymuş, 2018'de, şu anda 100 milyar lira borçlu.

 

Çiftçi neye ihtiyaç duyar? Yakıt ve gübre fiyatlarının az olmasını ister ancak yakıt ve gübre fiyatları yüksek olduğu için gittikçe köyden uzaklaşıyor, köyden kente kaçıyor, köydeki büyük, güzel arazilerini topraklarını bırakıyor, kentte asgari ücrete mecbur kalıyor. Bu doğru bir şey değil, iyi bir yönetim yok, topraklarımızı işletemiyoruz, borçlu olduğu için de ya ürününü yarı fiyata satıyor ya da borcunu aldığı yeni krediyle kapatmaya çalışıyor.

 

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne göre 2017'de 2,5 milyon çiftçi varken şu anda 2 milyon 100 bin çiftçimiz var; köyden kente göçün yüzde 7,5 olduğunu gösteren, köy nüfusunun yüzde 7,5 düştüğünü gösteren bir geçiş var.

 

Şimdi, hayvancılık bitmiş durumda, tarım bitmiş durumda. Ben sadece muhalefet yapmayacağım, öneri de getireceğim arkadaşlar. Bakın, doğal tarım yapılabilir. Büyük arazilerimiz var; doğal tarımla, bitkisel ve hayvansal atıklardan biyogaz sistemiyle yakıt elde edilebilir, onun tortusuyla gübre elde edilebilir ama bunu nazarı itibara alan bir Tarım Bakanlığı yok maalesef.

 

İkincisi de, mesela fındık konusunda. Fındık çok önemli bir ürün ülkemizde; şu anda, bu sene üretici 12 liradan sattı, tüccar aldı 14,5'tan TMO'ya sattı, iki dakikada büyük kâr elde etti. Fındık üreticisi çok zor durumda ve çok üzgün. Bununla da ilgili önerilerimiz var. Bakın, iki sene önce fındık 20 liraydı, geçen sene 9 lira, bu sene 12 lira. Ancak şöyle bir önerisi var, sivil toplum örgütleri de bunu bakanlıklara sunuyor ancak kabul etmiyorlar: Devlet fındık üreticisine faizsiz kredi versin ve katma değerli ürün yetiştirilsin fındık işlenerek, fındık 20 lira olur en kısa sürede arkadaşlar. Bunun örneği nedir? Şu anda bir firma, bir İtalyan firması gelip Türkiye'den fındığımızın dörtte 1'ini alıyor, 12 milyar dolar para kazanıyor. Biz ise ham fındığımızı satıyoruz, ancak 2 milyar dolar kazanıyoruz. Tam bir sefalet tablosu, tam bir ilkellik tablosu! Teknolojiden uzak bir ülkeyiz değerli arkadaşlar. Bunu da hepimizin görmesi lazım. Hayvancılık alanına gelirsek hayvancılık da bitmiş durumda. Bu hükûmet, AK PARTİ iktidarları hayvancılığı bitirmiştir arkadaşlar.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

 

BAŞKAN - Bir dakikayla toparlayalım.

 

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Devamla) - Şu anda 2015'te 200 bin hayvan ithalatı yapılmıştır. 2016'da 500 bin, 2017'de 1 milyon 200 bin ithalat yapılmıştır. 2011-2017 arasında kara bir tablo vardır AK PARTİ için, 2,8 milyon büyükbaş ithal edilmiştir. Üretim, hayvanların yetiştirilmesi durmuştur. Alıp marketler zincirine veriyorsunuz, kendi yandaşınız marketler zincirine 28 liradan verip ona 20 liradan sattırıyorsunuz ve 3 tane markete bunu yaptırıyorsunuz. Kasaplara sunmuyorsunuz bunu.

 

Ayrıca, bakın, buradan Tarım Bakanına da önemli bir sorum var, kendisi lütfen cevaplasın. 2017'de 20 bin ton et varken Et ve Süt Kurumu depolarında, 19 bin ton ithal et alınmıştır. 2018'de 300 bin hayvan varken 33 bin ton ithal edilmiştir. Bakın, burada bir rant var arkadaşlar, ithalatta ve ihracatta rant politikası var. Bu çok açık, ortada, hepimiz bunu görüyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

 

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Onun için yapıyorlar zaten.

 

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Devamla) - Evet, bunun için yapıyorlar ve gübre ve mazot alanında da desteklemeler 2017'den 2018'e doğru azalmıştır. Hayvancılık ve tarım bitmiştir. Bunun için, gerçekten bu konuyu ayrıntılı bir şekilde konuşmamız gerekiyor.

Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)