2007-04-18 00:00:00

17-4-2007 tarihli yazınız hakkında

Sayın Bihter Gördü

14 Nisan 2007 tarihinde 104 haftadır İzmit’te süren Başörtüsüne özgürlük basın açıklamalarının 3. yılına girmesi dolayısıyla bir yürüyüş düzenlemiş idik. İzmit merkez bankası önünden başlayacak yürüyüş Perşembe pazarı mevkiinde bir basın açıklaması ile sonuçlanacaktı.

MAZLUMDER Kocaeli şubesince düzenlenen yürüyüş için Emniyet müdürlüğüne gerekli bildirim yapılmıştı. Vali yardımcısı İdris Kurtkaya imzası ile derneğimize gönderilen yazıda ise 2911 No’lu toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa göre 7 kişilik tertip heyeti oluşturulması gerektiği de tarafımıza bildirildi. Oysa 2911 No’lu kanunun 9. maddesi incelendiğinde tüzel kişiliklerin 7 kişilik tertip heyeti oluşturma zorunluluğu olmadığı, bildirim dilekçesi ve dernek yönetim kurulu kararı fotokopisinin ekte olması ile yasal gerekliliğin tamamlandığı görülmektedir. Bu evrakları sunup yasal prosedürü yerine getirdiğimiz halde yasadışı evrak istemi ile Anayasa 34.madde ve 2911 sayılı yasada yazılı olan; önceden izin almadan gösteri yapma hakkı fiilen izne tabi kılınmış ve engellenmiştir.

Yürüyüş yerinde toplanıldığında; yakın bir süre önce yapılan diğer sivil toplum kuruluşlarının gösteri yürüyüşlerinde şu an derneğimizin bildirim usulü dışında hiçbir evrak istenmediğini, bu çifte standardın niye yapıldığını sorduğumuz da Emniyet müdürü Hüseyin Namal “O zaman öyleydi, şimdi böyle” diyerek cevap vermiştir. Kanun ve yönetmeliklerde hiçbir değişiklik yapılmadığı halde Kocaeli Emniyet müdürlüğünün bu keyfi davranışı neye dayanmaktadır? Emniyet müdürlüğünün önceki birçok gösteri yürüyüşü için istemiş olduğu belgelerin kamuoyuna açıklanması çifte standardı gözler önüne serecektir. Her vatandaşın anayasal hakkı olan toplantı ve gösteri yürüyüşümüz engellenmiştir. Önceden bildirim yaptığımız halde alana yürüyüşümüz engellenmiş ve binlerce kadın ve çocuk mağdur edilmiştir. Kaba kuvvet kullanılmıştır. Bunun üzerine Sabri yalım parkında açıklama yapmaya zorlandık.

17-4-2007 tarihli yazınız, yürüyüş hakkındaki bilgi eksikliğinizi gidermenizi size unutturmuş, kabul edilemeyecek ağır ithamlarla dolu bir yazı idi. Bilgi eksikliği ve indi mütaalalar yazınıza hakimdi. 2911 sayılı yasanın uygulanımı ile ilgili olarak Emniyet yetkililerinin bilgisiz ve haksız oldukları gazetenize gönderilmiş olan Konya adliyesi 1. idare mahkemesi ve Fatih adliyesi 4. Asliye mahkemesi kararları ile apaçık ortadadır.

Sorumlu gazetecilik ilkeleri gereği konu hakkındaki açıklamamızın tam metin olarak köşenizde yayınlanmasını rica ediyorum. Saygılarımla

Dr.Ömer Faruk Gergerlioğlu

MAZLUMDER Kocaeli şube başkanı

Yorumlar