2018-01-18 00:00:00

.

.

Teletex News24 – Geveri; bazı adayların sınavda başarılı olmalarına rağmen iş kâtip sistemi üzerindeki sınav sorgulama ekranına baktıklarında “16 Aralık 2017 tarihli İSG sınavından başarılı oldunuz ancak bankaya bildirilmenizle ilgili işlemler yürütülmekte olan incelemenin tamamlanmasına müteakip sonuçlandırılacaktır.” mesajı ile karşılaştıklarını ve bu sınavda hak ihlali yaşayanların ortak yanının KHK ile ihraç edilmiş olmak olarak belirtti.
Geveri; hakkı gasp edilenlerden birinin de Dr. Ömer Faruk Gergelioğlu olduğunu ve toplamda kaç kişinin hakkının gasp edildiğinin henüz bilinmediğini belirtti.

Geveri; OHAL rejiminin hukuk ve insan hakları tanımaz uygulamalarının elbet bir gün sona ereceğini, yaşanan hak gaspının insanları açlığa mahkûm etme niyetinden başka bir anlam ifade etmediğini, bu durumun ahlaki, vicdani, İslami ve insani olmadığını, Gergerlioğlu’nun geçmişte nasıl boyun eğmediyse bugün de eğmeyeceğini belirterek hükümetin hak sahiplerinin haklarını derhal iade etmesi gerektiğini belirtti.
Geveri’nin verdiği soru önergesi ve gerekçesi şu şekildedir:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Jülide SARIEROĞLU tarafından Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ile 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Adem GEVERİ
HDP Van Milletvekili

16.12.2017 tarihindeki 2. Dönem İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavına katılan ve 11.01.2018 tarihinde kazandığı açıklanan iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personellerinin bir kısmının banka onay süreci tamamlanmamıştır. Bu kişiler iş kâtip sistemi üzerindeki sınav sorgulama ekranına baktıklarında “16 Aralık 2017 tarihli İSG sınavından başarılı oldunuz ancak bankaya bildirilmenizle ilgili işlemler yürütülmekte olan incelemenin tamamlanmasına müteakip sonuçlandırılacaktır.” ibaresi ile karşılaşmaktadır. Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun twitter üzerinden bu mesajı paylaşması üzerine sınavı geçmelerine rağmen bakanlık tarafından engellenen kişilerin aslında KHK mağdurları olduğu ortaya çıkmıştır. Daha önce yapılmış sınavlarda böyle bir uygulama bulunmamaktadır. Mevcut uygulama sonrasında bakanlık ilgili kişilere bilgi vermemiş ancak daha sonra 673 sayılı KHK’nın 9. maddesine atıf yapılmıştır. Bu madde kapsamında söz konusu yetkilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının onayı ile iptal edilebileceği belirtilmiştir. Haklarında hiçbir mahkûmiyet kararı bulunmayan kişiler hakkında bu uygulama ile hukuk tarihi ile yaşıt “masumiyet karinesi” bir kez daha yok sayılmıştır. Benzer uygulamalarla insanların temel yaşam gereksinimleri için asgari iş imkânları dahi ellerinden alınmıştır.
Bu bağlamda;

  1. 673 sayılı KHK’nın 9. maddesi kapsamında yetkileri iptal edilen iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personelinin sayısı kaçtır? Bu uygulamada bakan düzeyinde yapılan işlemlerde uygulanan kriterler belli midir? Belli değilse bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak kişisel tasarrufunuz nasıl uygulanmaktadır?
  2. Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun da aralarında bulunduğu 16.12.2017 tarihli sınavda başarılı olmasına rağmen haklarında incelemenin devam ettiği iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin sayısı kaçtır?

  3. Söz konusu inceleme ne zaman sonuçlandırılacaktır? Konu kapsamında kamuoyuna bilgilendirme yapılacak mıdır?

  4. “Yürütülmekte olan incelemenin tamamlanmasını müteakip” bildirimi ile kastedilen inceleme hangi kurum veya kuruluşlar tarafından yürütülmektedir?

  5. 673 sayılı KHK’nın 9. maddesi kapsamında bakanlığınız bünyesinde oluşturulan komisyon hangi kamu görevlilerinden oluşmaktadır? Bakanlığınız dışındaki birimlerden bu komisyonda görevli kamu görevlisi var mıdır? Varsa hangi kurumların görevlileri bu komisyona dâhil olmuştur?

  6. Sahip oldukları profesyonel özelliklere rağmen çalışma hayatına katılımı engellenen insanlara nasıl geçinebilecekleri konusunda bakanlığınızın herhangi bir önerisi veya bu konuda bir planlaması bulunmakta mıdır? Varsa bu öneri ve planlamalar nelerdir?

  7. Sınavda başarılı olmalarına rağmen belgeleri iptal edilen kişilerden alınan ücretlerin toplam miktarı kaç TL’dir? Bu miktarlar iade edilecek midir?

  8. Sınava başvurmak için eğitim almak, ücret ödemek ve sınavdan da başarılı olmak kazanılmış hak değil midir? Bu hakkın yok sayılması ile doğacak maddi ve manevi zararın OHAL sonrasında tazmin edileceği öngörülmekte midir?

    Teletext

Yorumlar