19 Kasım 2020

TBMM

YouTube

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu maddeyle Kocaeli, Düzce ve Erzincan’a bir kötülük yapılacak, yapılmaya devam edilecek. Kayseri, Çorum, Konya ve Ankara’ya da yine yeni kötülükler yapılacak. Bakın, 2016’dan beri devam eden bir yasadan bahsediyoruz, yeni bir yasa değil, bunu ilk önce söyleyelim, 2016’dan beri bu yanlışlık devam ediyor. Gönül isterdi ki biz bir yasayla 2016 yasasını ortadan kaldıralım ve lastikten yenilenebilir enerji elde etmek gibi bir yanlışlığı bitirelim ama böyle olmadı.
    Şimdi ben bu teknik meseleleri size kısaca özetlemeye çalışayım. Biyolojik maddelerden, yapılardan biyokütle oluşur, biyokütle buna denir ve organik olmayan enerji kaynaklarından da yenilenebilir enerji oluşturulabilir, bu böyledir ama yasanın bize getirdiği böyle değil. Organik olmayan maddelerin termokimyasal işlemlere tabi tutulması suretiyle son derece ağır kanserojen maddelerin ortaya çıkması mevzubahis.
    Bakın, 2016’den beri devam eden fabrikalar var. Bakın, benim vekili olduğum Kocaeli Arslanbey’de Kartepe Endüstriyel Geri Dönüşüm AŞ 2016’dan beri zehir saçıyor. Lastikten proliz metoduyla biyokütle tanımının içine giremeyecek bir şekilde bir enerji elde ediyor, para kazanıyor ve insanlar kanser oluyor. Erzincan’daki fabrikanın da görüntüsü burada. Şimdi, bu fabrikalara teşvik veriyoruz, devlet teşvik veriyor, kilovat başına 13,3 sent kazanacaklar. Onlar para kazanacak, bizler hasta olacağız, kanser olacağız, hastanelere koşturacağız; onlar daha da zengin olacaklar, köşeyi dönecekler.
    Şimdi, değerli arkadaşlar, aslında öyle bir yasa ki “Borcu yoktur.” yazısı getirmeniz gerekir arabanızı satmayı düşündüğünüz zaman ama bu fabrikalara “‘Borcu yoktur.’ yazısı getirmene gerek yok.” diyor. Ki bu şirketler EPDK’ya olan borçlarının ancak yüzde 4’ünü ödemişler. Çok düşük maliyetle enerji elde ediyorlar, yüksek faturayla insanlara satıyorlar. Demirbaşları da yenilemiyorlar. Böylece son derece yanlış bir metot izleniyor.
    Şimdi, biz bu yasada getirilen değişikliklere karşı direndik ve orman atıklarıyla ilgili hususta endüstriyel maddelerin yakılması, endüstriyel olmayanların çıkarılması sağlanmış oldu ama şu anda yasa eğer geçerse lastikten ve çöpten elde edilecek enerji sonrası hava kirlenecek ve kanser olacaksınız.
    Bakın, değerli arkadaşlar, ben Kocaeli’nde on yedi yıl boyunca göğüs hastalıkları uzmanı olarak çalıştım. Benim işim akciğer; alerjik astım, bronşit, akciğer kanseri. Kocaeli’nde gittikçe artan bir şekilde hastalıklar vardır ve 2016’daki bu fabrikalarla ve 2020’de gelecek fabrikalarla bu hastalıkların artacağı apaçık bellidir. Ben buradan Kocaeli halkına da Düzce’ye de Erzincan’a da Kayseri’ye de Çorum’a da Konya’ya da ve tüm Türkiye toplumuna sesleniyorum: Büyük bir yanlışa imza atılıyor. Bakın, biz diyoruz ki 2016’daki yasa geri çekilsin. Adına istediğiniz kadar “piroliz yöntemi” deyin, adı değişmiştir ama bu biyolojik olmayan bir metottur, biyokütle tanımı içine girmez ve sonuçta petrol yakma, kömür yakma gibi bir anlamı içerir. Sonuçta biz bu maddenin “organik atık” şeklinde değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Buradaki “piroliz yöntemi”yle, istediği kadar iddia edilsin lastikten, çöpten enerji elde etme karşısında organik maddelerden enerji elde edilebileceğini söylüyoruz. Bu da mümkündür değerli arkadaşlar. Organik atıklardan geri dönüşüm yapılabilir, yapılmaz diye bir şey yok.
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
    BAŞKAN – Buyurunuz.
    ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Devamla) – Evet, termokimyasal işlemle organik olmayan ürünlerden elde edilen yakıtlar hiçbir şekilde yenilenebilir sayılmamalı. Böylece çevreye, iklim ve atık politikalarına vereceği zarar engellenmelidir değerli arkadaşlar.
    Şimdi, biz tekrar Cumhur İttifakı’nı bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz. Gerçekten bu 13’üncü madde son derece önemli. Araştırdık da inceledik de uzmanlarla da görüştük, Sayın Elitaş’la da görüştük ama ben bu geçecek maddenin son derece zararlı bir madde olduğunu, insanları kanser edecek bir madde olduğunu yakinen biliyorum, bir doktor olarak da yakinen biliyorum, karşılaştığım vakalarla yakinen biliyorum. Binlerce karşılaştığım vakaya yeni binlerce vakalar eklenecek ve halkımız zehirlenecektir. Elinizi vicdanınıza koyarak bir an evvel bu yanlıştan vazgeçin.
    Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

Yorumlar