2018-08-07 00:00:00

HDP Kocaeli Milletvekilimiz ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu Çevreyi, Kültürel Mirası, İşçi Hayatını Etkileyen Kuzey Marmara Otoyol Projesini Meclis gündemine taşımıştır. 

 

HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu konuyla ilgili açıklama yapmıştır:

 

Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin bitme aşamasına geldiği yetkililer tarafından bildirilmektedir. Büyük tepkiler alan proje çevreyi ekolojiyi hiçe sayan yaklaşımı, kültürel mirasın tahrip edilmesi, iş güvenliği ve işçi sağlığı tedbirlerinin uygulanmaması, alınmayan ÇED raporları, uygulanmayan mahkeme kararları ile hafızalardan silinmeyecek süreçler geçirmiştir.

 

Daha çevreci ekolojist bir proje yapılabilirdi

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi için biz yüzbinlerce ağacın kesildiğine şahitlik ettik. Kuşların göç yollarını değiştirmek zorunda kalmasına bu süreçte de ekolojik dengenin nasıl ranta kurban edilebileceğine şahitlik ettik. Kocaeli’nin artık yeşilliğiyle değil betonlaşmasıyla anıldığı betonlaşma sebebiyle de sürekli sel felaketlerinin yaşandığı şehrimizde daha ekolojist bir bakış açısıyla projeler hayata geçirilmeliydi dedik.

 

İş cinayetleri açısından Kuzey Marmara Otoyolu! En az 4 can artık aramızda değil.

Projenin başlangıcından bu zamana kadar en az 4 işçinin proje esnasında iş cinayetine kurban gittiği belirtilmektedir.

 

Çevreyi etkileyen ama ÇED Raporu olmayan bir proje

Oldukça büyük çevre etkileri olan proje için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun olmadığı Kocaeli Çevre Mühendisleri Odasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptığı başvuru ile şehirde sözde ÇED toplantıları yapılırken öğrenildi.

 

Mahkeme kararlarının yok sayıldığı bir süreç

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi 29 Mayıs 2013'te Torba Yasa ile yatırım programına alınmış ve 29 Mayıs 2013 itibariyle planlama aşamasının geçmiştir. Bu yasa ile ihale süreci başlamış veya işletmeye başlamış olan projelere ÇED muafiyeti getirilmiştir. Böylece, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi de ÇED Yönetmeliği kapsamından çıkarılmıştır. Ancak, Kuzey Marmara Otoyolu projesi, Anayasa Mahkemesi'nin 3 Temmuz 2014 tarihli kararıyla ÇED muafiyeti getiren madde muafiyeti ortadan kalkmıştır. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da, 3 Temmuz 2014'te çevre için risk oluşturabilecek projelere ÇED muafiyeti getiren yasa değişikliğini iptal ettiğine dikkat çekilmiş 25 Mart 2015’te Danıştay 14. Dairesi'nin 3. Boğaz Köprüsünün ÇED'den muaf tutulmasının yolunu açan kararını oy birliği ile bozmuştur. Ancak görüldüğü üzere bu kararların da hiç birisi uygulanmamıştır.

 

Sağlıklı ve güvenli ulaşım imkanlarının sağlanması için yapılan hizmetler devletin yurttaşlarına karşı temel sorumluluklarından biridir. Bir Hükümet, bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yüzden çevre bilinci olmadan çocuklarımızın temiz bir çevre bilinci olmadan çocuklarımızın temiz bir çevrede yaşama hakları gözetilmeden ellerinden alınması kabul edilebilir değildir.

 

 

HDP Kocaeli Milletvekilimiz ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu konuyla önergesindeki bu sorulara Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan’ın cevap vermesini istemiştir:

 

Bu bağlamda;

  1. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi için kaç ağaç kesilmiştir ve kaç kuş türü göç yollarını değiştirmek durumunda kalmıştır?
  2. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi sırasında kaç kültürel mirasımız yok olmuştur ve bu yok olan tarihi eserlerin isimleri nelerdir?
  3. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi sırasında kaç işçimiz iş kazası sebebiyle hayatını kaybetmiştir? Hayatını kaybeden işçilerin ailelerine bütün hakları verilmiş midir?
  4. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi sırasında ekosistemin korunması için hangi çalışmalar yapılmıştır? Bu proje esnasında ekosistemde hangi tahribatların yaşandığına dair bir çalışma yapılmış mıdır? Böyle bir çalışma yapılmışsa sonuçları nelerdir?
  5. Proje esnasında ortaya çıkan betonlaşma ile çevre ve sel felaketleri arasında bir ilişki var mıdır? Eğer bir ilişki varsa sorumlular hakkında soruşturma açılmış mıdır?
  6. Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin daha çevreyi, insanı ve kültürel mirası koruyacak şekilde yapılabilmesi için dünyadaki bütün örnekler incelenmiş midir? İncelenmişse bu projeye örnek Dünyada hangi ülkelerin hangi çalışmaları vardır?
  7. Projeden önce ve bugün uydudan çekilen fotoğraflarda yeşil alanların büyük bir kısmının tahrip olduğunun görüldüğü bilgisi doğru mudur? Bu bilgi doğruysa konuyla ilgili sorumlulara soruşturma açılmış mıdır?

Gazete Kritik

Yorumlar