31 Mart 2020

TBMM

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; coronavirüs salgınına Türkiye hazırlıksız yakalandı, bilhassa Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı; yakından takip ediyorum, son derece hazırlıksız yakalandı. Vakalar doğru dürüst tespit edilemiyor ve bütün bunlara rağmen bakın bugün açıklanan bir istatistik var ve dünya Türkiye’yi konuşuyor biliyor musunuz? 19’uncu günde 10 bin vaka sayısıyla, şu anda Türkiye 1’inci sırada dünyada. İran 22’nci günde 10 bin sayısını yakalamış, İtalya 40’ıncı günde 10 bin sayısını yakalamış. Bu, çok büyük bir tehlikedir. Bu, aslında yeterli önlemlerin alınmadığının çok büyük bir ispatıdır. Aslında, durum daha da vahimdir.
    Bakın, otuz yıllık göğüs hastalıkları uzmanıyım, solunum hastalıkları otuz yıldır benim alanım ve çok iyi biliyorum ki bu konuda yeterli tedbirler alınmıyor. Vaka sayılarının bilinmesi konusunda büyük yetersizlikler var. Bu 10 bin sayısı bile çok az, daha fazla vaka var aslında; bu bir.
    İkincisi, ölüm sayıları. Ölüm sayıları -yıllarca ölüm raporları düzenleyen bir doktor olarak söyleyeyim- maalesef, kesin tanı gelmeden “Covid-19 müspet” diye giremiyor doktor arkadaşlar; o yüzden solunum yetersizliğinden ölüyor gibi görünüyor, ölüm sayıları da aslında fazla. Bakın, çıplak gerçeği söylüyorum.
     Şu anda doktor arkadaşlarımız, sağlık çalışanlar çok tedirginler. “Biz yaşatmak için yaşamak zorundayız. Alkış yetmez, savaşta silahsız cepheye sürülün askerler gibi hissediyoruz kendimizi.” diyor doktor arkadaşlarım bana. Son derece sıkıntılı bir durum ve bu çok net bir gerçek; bir hafta sonra belki doktor bulamayabiliriz, sağlık çalışanı bulamayabiliriz.
    Bakın, Türk Tabipler Birliği ve SES’in çok ciddi çalışmaları var. Şu anda yüzde 50 triyaj yok. Sağlık çalışanlarının yüzde 44’üne eğitim verilmemiş ve sağlık çalışanlarının yüzde 28’i kronik hastalıklarla malul durumda. Cerrahi maske sayısı yüzde 68’inde yeterli değil ve maalesef, büyük sağlık ihlalleri var. Yüzde 48’ine solunumsal hijyene yönelik eğitimler verilmemiş, yüzde 32’sine triyaj prosedürleri ve ilgili eğitimler verilmemiş maalesef.
    Şimdi, tablo bu değerli arkadaşlar. Kötü bir tablo ve gizleniyor vakalar. Aslında, yoğun bakımlarda olan, müdahale edilen hastalar yüzde 10, yüzde 90 hasta tespit edilemediği için, test yapılamadığı için -Almanya’da günde 40 bin test yapılıyor, bizim ülkemizde yirmi günde ancak 80 bin teste ulaşıldı- vaka sayısının az olduğu ve buna rağmen dünya birincisi olduğumuz şu anda çok acı bir gerçek. Şu anda hekim arkadaşlarımız da gergin, panik ataklı hastalar hastaneleri dolduruyor ve eğer ki bu kriz doğru yönetilemezse hastanelerimiz felç olacak.
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
    BAŞKAN – Sözlerinizi tamamlayın Sayın Gergerlioğlu.
    ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Devamla) – Şimdi bakın, tüm bu durumlarda Sağlık Bakanlığı “32 bin sağlık çalışanı alacağız.” diyor ama 15 bin nitelikli, birikimli, tecrübeli, KHK’li sağlık çalışanını geri almayı düşünmüyor, bu inanılacak bir durum değil.
    Bakın, profesörler, doçentler, uzmanlar, pratisyenler, acil yoğun bakım uzmanları, 20-30 yıllık uzmanları ihraç ettiler, şu anda büyük perişanlık yaşıyorlar “32 bin sağlık çalışanı alacağız.” diyorlar. Bu arkadaşlarımız tecrübesiz olacak tabii ki ama tecrübeli, nitelikli insanları düşünen yok. “Coronavirüs konusunda ciddi, nitelikli çalışmalar yapabilirim, aşı çalışmalarına destek verebilirim.” diyen KHK’li Tıbbi Genetik ve Viroloji Uzmanı Doçent Doktor Mustafa Ulaşlı’yı inanılmaz bir şekilde, sırf KHK’li olduğu için devre dışı bıraktılar. “Sağlık Bakanı bana ‘Cumartesi günü tamam, görüşeceğiz, edeceğiz.’ dedi, pazartesi ne olduysa görüşmeyi reddettiler.” Bu inanılacak bir durum değil ve bakın şu anda maalesef sağlık çalışanları eylem yapıyor, bugün İbni Sina Hastanesinde eylem yaptı sağlık çalışanları.
     (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
    ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Devamla) – Temizlik görevlileri sağlık çalışanı sınıfı dışında tutuluyor ve bu yüzden sağlık çalışanları büyük bir tedirginlik içinde, bunu protesto etmek için bir eylem yaptılar, 5 kişi gözaltına alındı. Güya alkışlıyoruz biz bu sağlık çalışanlarını, utanç verici bir durum.
    Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

YouTube

Yorumlar