19 Mayıs 2020

TARAFSIZ HABER AJANSI/ANKARA

HDP, Gençlik Bakanlığı kurulması için kanun teklif verdi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Gençlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklife göre Gençlik Bakanlığı kurulacak.

“SEÇME YAŞININ 16 YA DÜŞMESİ İÇİN ANAYASA DEĞİŞİLİKLİĞİ GEREKECEĞİ İÇİN SÜRECİ GENÇLİK BAKANLIĞI TAKİP EDECEKTİR”

Teklifin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Gençlerin siyasi partilere üyelik yaşında yüksek öğretim öncesinde ortaöğretime devam eden gençleri kapsayan ve siyasi partilere üyelik yaşının ve seçme yaşının 16’ya kadar düşürülmesini içeren bir yaklaşımın benimsenmesi gerekir. Seçme yaşının 16 ya düşmesi için Anayasa değişilikliği gerekeceği için süreci Gençlik Bakanlığı takip edecektir.

Eğitim hakkı ile bağlantılı olarak din derslerinin müfredattan çıkarılması, yerine ‘dinler tarihi’ şeklinde seçmeli bir ders öngörülmesi ve bu tarz derslere katılımın öğrencinin ailesinin bu konudaki kararına bırakılması gerekmektedir.

Bilimsel, çoğulcu, nesnel, eleştirel ve endoktrinasyona yer vermeyen bir eğitim anlayışı çerçevesinde aile planlaması, cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi konuları içeren cinsel eğitim, eğitim hakkının bir parçası olarak tanınmalıdır.

Gençlik Bakanlığı herkesin kendi anadilinde eğitim ve kamu hizmetlerinden yararlanmasının (anadilde eğitim gibi) güvence altına alınmasını sağlamalıdır.”

Yorumlar