22 Ekim 2020

TBMM

YouTube

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
    Adalet Bakanlığına bağlı cezaevleri öylesine keyfî bir hâle geldi ki Türkiye Büyük Millet Meclisini, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunu bile tanımıyor. Afyon T Tipi Cezaevinden Hüseyin Torlak’ın 27 Ağustosta İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna ihlallerden dolayı gönderdiği mektup cezaevi tarafından cezalandırılmış ve kişi tek kişilik hücreye alınmıştır. İki ay boyunca İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu -ki bu Komisyonun üyesiyim- son derece atıl kalmış, bu ihlal karşısında hiçbir görev yapmamıştır ve sonrasında şahıs bize ulaşmıştır. Düşünün, iki ay boyunca Meclisin İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, kendisine ulaşan ve kendisini ayaklar altına alan bir muamele karşısında tek bir işlem yapmamıştır. Bu komisyonun adının artık “İnsan Haklarını İhlal Komisyonu” olarak değiştirilmesini istiyorum.

Yorumlar