Eklenme: 03 Mayıs 2019 17:36 – Güncelleme: 03 Mayıs 2019 17:43

Türkiye Gündemi’nden Hülya Karabağlı’nın haberine göre, TBMM’de, kadın hakları, kadın erkek eşitliğinin sağlanması gibi önemli görevleri bulunan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bireysel başvuru rakamlarıyla şaşırttı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun komisyona yapılan bireysel başvuru rakamlarıyla ilgili Başkanlığa sunduğu önergesini yanıtlayan KEFEK Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle bireysel başvuru sayısını 6 olarak açıkladı. Ancak, bu rakamın 1 Ekim 2018 tarihinden bugüne kadar geçen dilimi kapsayıp kapsamadığı anlaşılamadı. AKP’li Komisyon Başkanı Canan Kalsın’ın verdiği yanıtlara göre, KEFEK’e 24. Yasama döneminde 87, 26 yasama döneminde 67 bireysel başvuru yapıldı. 25. Dönemde ise başvuru bulunmuyor. Başvuru sahibi HDP’li Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 6 başvuru sayısını traji komik olarak değerlendirdi. Türkiye’de bu kadar kadın-erkek eşitsizliğinin, kadın cinayetlerinin had safhada olduğu,  kadının hala ikinci, üçüncü sınıf görülmeye devam edildiği, ötekileştirilmeye çalışıldığı bir dönemde komisyona yapılan başvuruların azlığının komisyonların yetersizliğini  gösterdiğine dikkat çeken  Gergerlioğlu, “Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu binlerce, on binlerce vakayla uğraşmalıydı” dedi. Gergerlioğlu, şunları söyledi: 6 başvuru sayısı traji komik bir sayı. Çünkü Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu binlerce, on binlerce  vakayla uğraşmalıydı. Bu başvurulardan birini de ben yaptım zaten. Bunu saymazsak 5 başvuru olduğunu görülüyor. Yani, Türkiye’de bu kadar kadın-erkek eşitsizliğinin, kadın cinayetlerinin had safhada olduğu,  kadının hala ikinci, üçüncü sınıf görülmeye devam edildiği, ötekileştirilmeye çalışıldığı bir dönemde bu denli az başvuru komisyonların yetersizliğine gösteriyor. Bunda komisyonun kendisini tanıtamaması, halkın siyasetten umudunu kesmesi, bunlar ön planda gelenler. Yoksa bu kadar soruna rağmen bu kadar az başvuru olacak şey değil. “ En önemlisi siyaset kurumundaki tıkanma” Burada en önemlisi siyaset kurumundaki tıkanma bana göre. Şu anda, Meclis’i köşe sıkıştırmak, çalıştırmama tavrı, yürütmenin Cumhurbaşkanın elinde olması ve ‘saraydan’ torba torba yasalar göndermesi,  komisyonlarda bir çok alt komisyon kurulması teklifimiz komisyon başkanları ve  Cumhur ittifakının diğer ortağı  tarafından reddedildi. Bireysel başvuruların içerikleri Komisyona, ‘Kamu kurumuna girişlerinde cinsiyete dayalı ayrımcılık’, ‘Kamu kurumunda görevde yükselmede cinsiyete dayalı ayrımcılık’, ‘kadına yönelik şiddet’, ‘cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar’, ‘çocukların cinsel istismarı’, ‘ erken yaşta ya da zorla evlilik’, ‘işyerinde mobbing’, ‘nafaka mağdurları’, ‘eşleri cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum/ tutuklu olan kadınların başvuruları’ gibi konulardan oluştu. KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU KANUNU Amaç (1) MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemizde ve uluslararası alandaki gelişmeleri izlemek, bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek, kendisine esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek, istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun teklifleri ile olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri hakkında ihtisas komisyonlarına görüş sunmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Komisyonun görevleri MADDE 3 – (1) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun görevleri şunlardır: Kendisine esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek, Başkanlığın talebi üzerine ya da istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun teklifleri ile olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin kadın erkek eşitliği konusunda T.C. Anayasasına, uluslararası gelişmelere ve yükümlülüklere uygunluğunu inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş sunmak.  b) Her yasama yılının sonunda Türkiye’deki kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik gelişmelere ve Komisyonun o yılki faaliyetlerine ilişkin bir değerlendirme raporu hazırlamak ve bunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmak. c) Kadın hakları ile kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik olarak diğer ülkelerdeki ve uluslararası kuruluşlardaki gelişmeleri takip etmek, gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak ve bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek. ç) Kadın erkek eşitliği konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına ilişkin gerekli bilgi ve dokümanları temin etmek. d) Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların kadın erkek eşitliği ve kadın hakları konusundaki hükümleri ile T.C. Anayasası ve diğer ulusal mevzuat arasında uyum sağlamak için yapılması gereken değişiklikleri ve düzenlemeleri belirlemek. e) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca havale edilen kadın erkek eşitliğinin ihlaline ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa dair iddialar ile ilgili başvuruları incelemek ve gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletmek. f) Kadın erkek eşitliği konusunda kamuyu bilgilendirici etkinlikler yapmak. Komisyonun yetkileri MADDE 4 – (1) Komisyon görevleri ile ilgili olarak genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile gerçek ve tüzel kişilerden kanunlarda öngörülen usullere uyarak bilgi istemek ve ilgililerini çağırarak bilgi almak yetkisine sahiptir. (2) Komisyon görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanabilir. (3) Komisyon gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgisine başvurabilir, Ankara dışında da çalışabilir. Türkiye Gündemi – Hülya Karabağlı

Kaynak

Yorumlar