2 Mart 2019

Ankara Mimarlar Odası

OHAL’in yarattığı Toplumsal Yıkıma Farklı Disiplinlerden Bakış

“İkinci Yılında OHAL’in Toplumsal Maliyetleri”

Rapor Sonuçlarının Değerlendirilmesi Panelleri

Yorumlar