2007-04-28 00:00:00

HELVADAN PUTLARINI YİYENLERDEN NE FARKLARI VAR?

Türkiye’de son günlerde garip olaylar oluyor. Yıllardır siyasete damgasını vurmuş olan antidemokratik anlayışlar yine eski taktiklerini masaya sürmeye başladılar.Hangi konudan bahsedeceğimiz maalesef Türkiye’de yaşayan bir kişinin zihninde hen belirginleşmiştir.Cumhurbaşkanlığı seçimi uzun süredir gergin bir tartışmanın odak noktası idi.Son gelişmelerle ise herkes nefeslerini tutmuş sonucun ne olacağını beklemeye başlamıştır.

Konuyu iyi anlamak için bundan yüzyıllar önce olan ilginç bir alışkanlığı anlatmamız gerekecek. İslam öncesi Arap toplumundaki cahiliye insanları tapınmak için putlar yaparlardı .Bu putları çoğunlukla helvadan yaparlardı.Acıktıkları zaman bu putları oturup yerlerdi.O kadar saygı gösterdikleri putlarını dönüp bir güzel yerlerdi.Bu ilginç örneğin bir benzeri bugünlerde Türkiye’de yaşanmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yılların teamülüne aykırı bir şekilde yeni şartlar izlendiğini hayretle izledik günlerce. Önceki seçimlerin aksine hukukun altüst edilip komik gerekçelere sığınıldığını müşahede ettik . Anayasa mahkemesine koşturanların kendilerinin de inanmadığı bu girişim hakkında halkı ikna edemedikleri ortadadır.İşte yüzyıllar öncesi ile büyük benzerlik arzeden hal budur.Siz yıllarca demokrasi , demokrasi deyin hoşunuza gitmeyen kişilerin cumhurbaşkanı olma ihtimali belirincede çark ediverin.Demokrasiyi amuda kaldırın.İşte bu pek sevdiğiniz şeyleri , taptığınız şeyleri oturup yemekten başka nedir?Yıllarca şişine şişine demokrasi deyin ondan sonrada tüm demokratik teamülleri iptal edin.Bu, olacak şey değil.

O kadar sevdiği putlarını yiyen cahiliye insanlarının çağdaş versiyonları bunlarla da bitmedi.Demokrasiyi katleden bir açıklama da devlet memuru olan fakat bir farkla elinde silah olan Genelkurmay’dan geldi.İlkokullardaki bir takım ilahi söyleyen ilahici kızların giysilerini rejim meselesi yapmış ve hükümete muhtıra vermeye çalışan bir anlayış ile karşı karşıya kaldık.

Her demokrat insanın karşı çıkması gereken manzaralardı bunlar.Sivil toplumun bir çok kesimi bu geceyarısı yapılmış muhtıra girişimine sert tepki gösterdi.Ülkenin bir çok yerinde protesto gösterileri yapıldı.Net tepkiler ortaya kondu.Zira Türkiye artık eski Türkiye değildi.Darbelerin muhtıraların siyasi hayatımızın büyük bir bölümü ile dolu olmasına rağmen artık halkımız asker sivil ilişkileri konusunda saf değil.Sessiz değil.Yıllardır devleti yönetme ve müdahale yetkisinin kendisinde olmadığını düşünen halkımız artık gücün kendi hakkı olduğunu anladı.Tabiiki bu bir süreç meselesi idi ve putunu yiyen sahtekarların maskesinin düşmesi artık kaçınılmaz olmuştu.

Tank sesi ile uyanmak bu ülkenin kaderi olmamalıdır. Aksine Tankların üstüne çıkmak kaderi olmalıdır. Demokrasiyi istediği gibi eğip büğenler seçim sistemini alabora etmekle kalmamış , muhtıra girişiminde bulunmuşlar ve bu Ülkenin demokrasi anlayışını adeta iğfal etmeye çalışmışlardır.Fakat sokaktaki vatandaş bu Bizans entrikalarını artık görüyor.Her kesimden vatandaş olayın gülünçlüğünü görmekte ve zorbaların istediğinin aksi yöne geçmektedir.

Maskeleri önlerine düşen sahte demokratların önünden yemek istedikleri demokrasiyi kaçırmaksa bu akılsız yerine koydukları halkın sağduyusu ile sağlanabilmiştir.Acıkan putperestlerin önünden helvalı putları kaçırmak belki çözüm olabiliyordu fakat çağdaş versiyonlarının önünden kaçırdığınız zaman yine de onların çok bilmiş hallerinden ve sözlerinden kurtulamıyorsunuz.Maalesef aradaki binlerce yıla göre değişen tek farkları bu .O da maalesef negatif yönde bir fark!…

Yorumlar