28 Temmuz 2020

YouTube

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Sayın Başkan, teşekkür ederim.
    Sosyal medya yasası ifade özgürlüğüne büyük darbeler indirecektir. Şu ana kadar erişim engelleme vardı ve bundan sonrasında içerik silme ve para cezalarıyla sosyal medya kurumlarının Türkiye’ye gelmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Ek bir yasaya gerek yoktu, zaten mahkemeler adil olmayan çok kararlar veriyorlardı, şu anda daha da kötü bir duruma getirilecek. Sulh ceza hâkimlikleri son derece gayriadil kararlar veriyorlardı.
    Wikipedia kararı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi ki Wikipedia yasağı Türkiye iktidarının Suriye’deki silahlı gruplarla ilgili ilişkisini beyan ettiği için yasaklanmıştı. Sulh ceza mahkemelerinin otomatik onay verdiği bir yerde ifade özgürlüğünü kısıtlayan yeni bir sosyal medya yasasının çıkarılmasını son derece sıkıntılı buluyoruz. Yine ifade özgürlüğü yerine şiddet ve istismarın cezalandırılması gerekirken maalesef…
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

Yorumlar