2015-04-27 00:00:00

1.Çağdaş dünyada İslamofobi neyin ürünüdür?


1. Batı dünyasındaki İslamofobiyi sadece tek bir etkene indirgemek doğru olmaz. Yüzyıllardır Batı'da haçlı seferleri ve dini, siyasi nedenlerle birikmiş ön yargılar, İslam'ın ve Müslümanların yeterince tanınmaması, göç veya çalışmak için Batıya giden Müslümanların entegrasyon sorunları ve şiddeti olağanlaştırmış, kendini dine nispet eden örgütlerin varlığı İslamofobinin nedenlerini oluşturuyor.

Günümüzde bu nedenlerin en öne çıkanı IŞİD vb. yapılardır. Müslümanlar yüzyıllar boyu çeşitli nedenlerle başlarına gelen maddi ve manevi gerilemeyi uzun sürebilecek ama gerçek bir ilerleme sağlayacak yollarla değil, aceleci ve kategorize edici bir tarzda yapmayı tercih ettiler. Bu da Batı ile olan temaslarda Müslümanların uğradığı mağduriyeti anlamak ve anlatmaktan uzak, karşıtlık duygusu üzerinden yürüyen, Müslümanların tehlikeli bir varlık gibi tanınmasına yol açan bir reaksiyonculuğa dönüştü. İki dünya arasındaki sempati kanalları açılmadan İslam dünyasının krizinin çözümünün faturasını Batı ile olan ilişkilere çıkarıcı bu yöneliş, tanınmayan İslam dünyasının yanlış tanınması, korkulması, dışlanması ve ötekileştirilmesiyle  sonuçlanmıştır. İslam'dan ve Müslümanlardan korkulmuştur, düşman söylemlerde bir tırmanış yanmıştır.Avrupa da Yükselen İslamofobiyi önlemede ötekini suçlayan söylemlerden ziyade Müslüman dünyanın kendisini samimi bir özeleştiriden geçirmesi gerekiyor. Ortaçağda her açıdan örnek alınan İslam dünyasının bugün neden bu hale düştüğü üzerinde önemli mesai sarf etmesi gerekiyor.

2.İslamofobi:Tehdit mi Fırsat mı?


2. İslamofobi, İslam'ın yanlış tanınmasına yol açan bir tehdittir. İslamofobi bir kısır döngü oluşturuyor. İslamofobiarttıkça Müslüman dünyasının da kimyası bozuluyor ve İslamofobiyi arttıran tavırlar içine girebiliyor. Bu durum yine İslamofobiyi körüklüyor.İslamofobi, bu kısır döngüyü kırmamızı sağlayacak ipuçlarını Müslümanlara verme açısından bir fırsat da olabilir. Zira İslam dünyasındaki en büyük eksikliklerden birisi içinde bulunulan halin tam anlamıyla idrak edilememesi, teşhis edilememesidir. Bu kısır döngünün oluşturduğu kötü hal, Müslüman dünyanın araştrmacıları, düşünürleri tarafından sorunun tespitinde ciddi, uzun ve kalıcı çalışmalar yapılmasını teşvik edebilir

3.Işid ve Boko Haram gibi örgütler İslamofobiyi ne derecede tetikleyebilir?

3. Işid ve Boko Haram gibi örgütler İslamofobiyi maalesef yoğun bir şekilde tetikliyor. İslam  dünyasının son yüzyıllarda yaşadığı krizi çözmede başvurduğu bir çılgınlık yolu ve yönteminin adı olmuştur bu örgütler. İslam'a en büyük zararı vererek İslamofobiyi körüklemişlerdir.

İslam dünyası kriz anlarında bünyesinden bu tür amorf ve prematür oluşumları çıkarabilmiştir. Hariciler İslam dünyasının yaşadığı ilk krizde ortaya çıkan yüzeysel, derinliksiz, kör ve kaba kuvvete başvuran yönleriyle anılan örgütlerin ilk temsilcileri olmuşlardır.

4. Birlikte yaşama kültürünü geliştirmek için neler yapılabilir?

4. Birlikte yaşama kültürünü geliştirmek için bazı ön yargılarımızdan kurtulmamız gerekir. En doğrunun temsilcisi olduğunuzu var sayarsanız başkalarını dışlama, kendinizi öne çıkarma ve ardından sizden olmayanları ötekileştirmeye başlayabiliyorsunuz. Yanlış ve hatalı olma ihtimalinizi ortadan kaldırdığınız

zaman herkesin size tabi olmasını istiyorsunuz. Bu İslam toplumlarında aşırı siyasallaşmanın  getirdiği bir hastalık halini alabiliyor ve kişiler öteki gördüğüne yönelik imha, boyun eğdirme ve asimilasyon yöntemine başvurabiliyor. Birlikte yaşamanın mümkünlüğü için kişilerinfarklılığı doğal, normal kabul etmesi gerekiyor en başta. Boyun eğdirme hevesinden vazgeçmesi gerekiyor. Empati, diğergamlık, merhamet, adalet gibi eğer ve duygularını oluşturması, beslemesi ve geliştirmesi gerekir. Farklılığın, çeşitliliğin bir zenginlik olduğunu içselleştirmesi gerekiyor. Tektipleştirmenin insanın fıtratına, doğasına ters olduğunu unutmamak gerekiyor. Kişilerin farklı ama birlikte olmanın mümkün olduğunu özümsemesi gerekiyor. Birlikte yaşama kültürünü geliştirmek için haklı ve doğru olunsa bile farklı olana tahammül etmeyi herkesin öğrenmesi gerekiyor.

Yorumlar